loader image
Kontakt z Nami
Address: Park Leśny Muchowiec Dolina Trzech Stawów, Francuska 184 Katowice
Kanały społecznościowe

 

Polityka Prywatności na stronie zdrowymotyw.pl

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 maja 2018 r.  obowiązują unijne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Jest to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).
Dlatego przekazujemy Państwu informacje jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 

  1. Administrator danych

Administratorem strony i danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Medical Trainers Katarzyna Szczypińska, Słoneczna 88/5, 40-136 Katowice.
W razie pytań w zakresie Polityki Prywtności, prosimy o kontakt przez:

– e-mail: k.szczypinska@gmail.com
– Tel. 517 852 219
– listownie na adres: Medical Trainers Katarzyna Szczypińska, Słoneczna 88/5,   40-136 Katowice

 

2. Cele przetwarzania danych, podstawa prawna i okres przechowywania danych.

 

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przechowywania danych

 

 

Wykonanie usługi lub zawarcie określonej umowy, przesłania oferty na życzenie Klienta (w tym kontakt telefoniczny lub mailowy)

Art. 6 ust.1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań w celu jej zawarcia).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres obowiązywania umowy, wykonania usługi.

 

 
   

Umówienie się na wizytę za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy).

Administrator będzie przetwarzał dane do momentu rozwiązania umowy, wykonania usługi.

   

Prowadzenie komunikacji na portalach społecznościowych Facebook, Instagram.

Art. 6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

   

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

Art. 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych).

Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

   

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Art. 6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystania ze strony internetowej).

Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze strony internetowej.

   

Analiza aktywności na stronie internetowej.

Art. 6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku o Twojej aktywności na stronie internetowej).

Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

   

Zamieszczania przez Użytkownika opinii o usługach.

Art. 6 ust.1 lit. a RODO (który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody)

Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu cofnięcia zgody.

   

Wykorzystania cookies na stronie internetowej.

Art. 6 ust.1 lit. a RODO (który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody udzielonej przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystywanie cookies).

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, należy opuścić stronę. Zawsze też, można zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies.

   

Rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z zawarciem umowy, wykonaniem usługi.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO obowiązek wynikający z przepisów prawa).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres obowiązywania umowy, wykonania usługi.

   

 

Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku w których nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

  1. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne.

 

  1. Dostęp do danych

Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do

uzyskania kopii danych, a także ich sprostowania. Przysługuje Pani/u także prawo do

cofnięcia zgody na przetwarzanie, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także

sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze

przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku

prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy ich przetwarzania.

  1. Prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie

Państwa danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

  1. Dobrowolność podania danych
    Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie

podania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności udzielenie

odpowiedzi na zadane przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego

zapytanie.

Niniejsza polityka obowiązuje od 01.10.2023

 

 

Przejdź do Booksy